Heb je vragen?
Wij helpen je graag!!

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Whoosz! is een handelsnaam van Turien & Co. Assuradeuren. Turien & Co. Assuradeuren staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel Amsterdam onder nummer 37101244. 

Wij bemiddelen als verbonden bemiddelaar op het gebied van auto- en daarbij behorende aanvullende schadeverzekeringen onder andere voor Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.. Wij adviseren jou niet bij de totstandkoming van deze verzekeringen. Lees hier meer over in onze dienstenwijzer.

Algemeen

Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Whoosz! draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de diensten die wij aanbieden.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Whoosz! spant zich hierbij in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks dit kan Whoosz! de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Evenmin kan Whoosz! een foutloze werking van deze website garanderen.

Whoosz! kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, dan wel door storingen aan de website. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Op jouw verzekeringsovereenkomst zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden, reglementen en protocollen van toepassing. Bij afwijking tussen gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Whoosz! behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

E-mails

Whoosz! geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Andersom kunnen websites van derden een hyperlink naar onze website bevatten. Whoosz! is niet verantwoordelijk voor de inhoud, activiteiten en privacy aspecten van deze websites van derden waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Whoosz! wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor de inhoud, activiteiten en privacyaspecten van deze websites uitdrukkelijk af.

Apps

Op het gebruik van door Whoosz! ontwikkelde en ter beschikking gestelde apps zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om op onze website vermelde informatie verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Whoosz! Uitzondering hierop vormt ter downloading beschikbaar gestelde informatie zoals brochures, en verzekeringsvoorwaarden, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Het gebruik van onze website

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die de website naar jouw computer stuurt. Cookies helpen om jou automatisch bij een volgend bezoek te herkennen en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op jouw behoeften of  jouw wachtwoord te bewaren. Je kunt cookies uitschakelen door  jouw browserinstellingen te veranderen. Het uitzetten van cookies kan jouw gebruiksgemak van onze website en diensten beperken.

Kan ik cookies weigeren?

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics

De website van Whoosz! maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Privacy

Met dit privacyreglement willen wij aan jou toelichten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan.

Whoosz! onderschrijft jouw privacybelang in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van jouw privacy in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode wordt door ons nageleefd.

Doeleinden verwerken app

Bij het gebruiken van de Flo app heb je de keuze om je te registreren of anoniem deel te nemen. De gegevens uit de app gebruiken wij voor meerdere doeleinden.

Doel van vastleggen van gegevens Anoniem Geregistreerd
Het uitkeren van een beloning op basis van het rijgedrag van de verzekerde *

 * Alleen van toepassing als de Whoosz! Autoverzekering is afgesloten.

Doeleinden verwerken verzekering

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • het aangaan en uitvoeren van jouw verzekeringsovereenkomst (inclusief betalingsverkeer);
 • het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie,
 • voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
 • voor marketingactiviteiten;
 • voor statistische analyses;
 • in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bijzondere persoonsgegevens

Bij de Whoosz! Autoverzekering vragen wij bijzondere persoonsgegevens van jou. Denk hierbij aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzonder persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens. 

Uitwisseling gegevens

Whoosz! kan jouw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit wordt echter tot een minimum beperkt en doen wij alleen als: 

 • dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of
 • dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of 
 • wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of 
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of
 • de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van je vitale belangen, of
 • jij hiervoor toestemming heeft gegeven.
Inzage, correctie en verzet van je gegevens

Je kunt ons vragen om een opgave van de (soorten van) persoonsgegevens die wij van jou hebben. Als je op grond van deze opgave van mening bent dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn of niet goed worden verwerkt, kun je om een correctie vragen of verzet aantekenen.

Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie en verzet schriftelijk voorleggen aan de directie van Whoosz!.

Whoosz!
Directie
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar

Wijzigingen

Whoosz! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Whoosz! waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

Whoosz! Social